Empower your Team

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Vast een bekend gezegde voor je en dat is niet voor niets. Samenwerken is een belangrijke manier om je doelen te behalen. Maar hoe doe je dat nu? Hoe kun je als team meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten? Hoe kom je samen weer in beweging? Hoe zorg je voor meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid?

In mijn team ontwikkelprogramma’s werk ik met het Team Effectiviteitsmodel. Dit model bestaat uit een aantal bouwstenen. De behoefte van een team bepaalt welke bouwstenen nodig zijn en welk ontwikkelprogramma het beste past.

 

Wil je meer weten? Graag ga ik vrijblijvend met je in gesprek om scherp te krijgen waar jouw team behoefte aan heeft.

teamontwikkeling2.jpg

“Samenwerken is belangrijk om je doelen te behalen”

Team Ontwikkelprogramma's

 
Effectiviteitsmodel Teambuiling.PNG

Werken aan teambuilding

Duur: 1 dag

Tijdens deze dag laat ik jou en je collega’s kennismaken met en ervaren wat empowerment kan betekenen in het versterken en optimaliseren van plezier en prestatie. We gaan op zoek naar ieders talenten en leren elkaar op een diepere laag kennen. Ik beloof je een leuke en leerzame dag, vol energie en inzichten.

Effectiviteismodel variant 2.PNG

Werken aan teambuilding en samenwerkingsafpraken

Duur: 3 maanden

We gaan op zoek naar ieders talenten en leren elkaar op een diepere laag kennen. Vanuit hier gaan we talenten met elkaar verbinden om zo de bijdrage van iedereen in het team te optimaliseren. Vervolgens ga je samen in gesprek, we verbeteren de communicatie en maken afspraken over de samenwerking. Hoe willen en kunnen we elkaar versterken? Hoe komen we van teamleden naar teamspelers? Ik beloof je een stevig fundament en betere samenwerking in je team.

 

Opbouw: plenaire dag – individuele gesprekken – plenaire dag

Effectiviteitsmodel variant 3.PNG

Werken aan alle bouwstenen van het Effectiviteitsmodel

Duur: 6 maanden

Vanuit een stevig fundament en inzicht in ieders talent kun je de juiste ‘opstelling’ van je team bepalen. Goede samenwerkingsafspraken zorgen ervoor dat je alle talenten kunt benutten en samen succesvol kunt zijn. Om vervolgens echt in beweging te komen heb je als team een heldere visie nodig, een stip op de horizon. Wat is jullie purpose? Hoe komen we daar? Het programma start met Management Drives, een ontwikkelinstrument dat inzicht geeft in je eigen drijfveren en drijfveren van je teamgenoten. Je ontwikkelt een gezamenlijke taal wat bijdraagt aan meer plezier en een beter resultaat. Ik beloof je dat jullie team purpose helder wordt en dat jullie samen stappen gaan zetten richting jullie doelen.


Opbouw: intakegesprekken – plenaire dag – individuele gesprekken – dag – individuele gesprekken – plenaire dag