IBC

Ibc helpt organisatie's bij het creëren van duurzame waarde. Duurzame waarde voor de klanten, voor de medewerkers, voor de business partners en leveranciers én duurzame waarde voor de aandeelhouders. Samen succesvol ondernemen!

 

Samen met Ibc ondersteun ik organisaties bij het bepalen van de strategie, de inrichting van de organisatie en de succesvolle implementatie en executie van de strategie. We hebben hierbij gemeenschappelijk dat we de persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren. We gaan uit van de kracht van mensen als verbindende factor in iedere organisatie. Daarom werken we mét en vóór mensen die het beste uit zichzelf halen. We zoeken en vinden oplossingen die een beslissende bijdrage leveren aan het optimaliseren van een organisatie en het menselijk kapitaal. En dus aan het bedrijfsresultaat!

Management drives

Drijfveren bepalen de blik naar de wereld. We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. Management Drives verbetert de performance van organisaties door inzicht te creëren in de eigen drijfveren (persoonlijk en team) en daarmee de effectiviteit van mensen te vergroten.

Ik ben gecertificeerd partner van Management Drives. Met behulp van deze methode kan ik personen en ook organisaties snel inzicht geven in hun leidende denkpatronen en gewoontes. Deze denkpatronen worden gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen. Ik zet Management Drives voornamelijk in ter ondersteuning van een ontwikkeltraject. Voor mij is het geen doel op zich maar een instrument om met elkaar in gesprek te gaan en aanknopingspunten te vinden voor verbetering.

NOA

NOA is een ervaren psychologisch adviesbureau dat nauw samenwerkt met de afdeling Sociale- en Organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. NOA ontwikkelt op basis van onderzoek objectieve instrumenten en methoden voor het beoordelen en begeleiden van personen met diverse achtergronden. Bij NOA wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

 

Voor iedere test geldt dat de rapportage pas waarde krijgt met een persoonlijk gesprek. Wat betekenen de uitkomsten, wordt het herkend, geen enkele uitslag is goed of fout. Het gaat er om wat jij er mee wilt en kunt doen. Een goede test is vaak de basis van een mooi ontwikkeltraject.

 

Ik ben door NOA opgeleid en getraind voor het afnemen en interpreteren van de volgende testen:

Selectie assessment

Employabilityscan

Loopbaanscan

Persoonlijkheidstest

Capaciteitentest

Interessetest

logo IBC.jpg
MD-LOGO.jpg
Logo NOA_edited.jpg