Talent ontwikkeling

Verjonging is in in organisaties essentieel om een sterke marktspeler te zijn en blijven. De nieuwe generatie medewerkers laat zich niet zomaar binden en boeien. Met hun prachtige CV's, gevuld met studies, nevenactiviteiten en buitenlandervaring, wil deze jonge medewerker zich vooral verder ontwikkelen en de beste versie van zichzelf worden. 

Programma's zijn gericht op het ontwikkelen van (inter)persoonlijke competenties en het leggen van verbinding tussen de organisatiedoelstellingen en de bijdrage van de talenten. De programma's zijn maatwerk maar bestaan o.a. uit trainingsmodules voor zowel hard skills (specifieke kennis en vaardigheden), als soft skills (persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden), intervisiebijeenkomsten en individuele coaching.

talentontwikkeling2.jpeg